Vedúca súboru - Valéria Mitrová       mob.0908665472     Adresa - Okružná 3567    071 01 Michalovce  

Nájdete vás aj na Facebooku                                                                              

                                                                                                                                     

Ak nás chcete podporiť,tak vám srdečne ďakujeme:

Slovenská sporiteľňa Michalovce č.0484197224/0900

IČO:42136938 030